ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมปัจจุบัน | กิจกรรมที่ผ่านมา
 
ค้นหาชื่อกิจกรรม :
สถาบัน :
วันที่จัดกิจกรรม :
   
วันที่ กิจกรรม
29 พ.ค. 2563
ถึง
29 พ.ค. 2563
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนา Gut Health ในแม่พันธุ์และลูกสุกร
สถาบัน: บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด
สถานที่: บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
29 พ.ค. 2563
ถึง
29 พ.ค. 2563
โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนา Gut Health ในแม่พันธุ์และลูกสุกร
สถาบัน: บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด
สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
01 มิ.ย. 2563
ถึง
01 ก.ค. 2563
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง VPN เรื่อง Approach to respiratory distress in dogs and cats
สถาบัน: บริษัท ศูนย์สรรพสินค้าสัตว์เลี้ยง จำกัด
สถานที่: นิตยสาร VPN
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 3 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : https://www.readvpn.com/

 
01 มิ.ย. 2563
ถึง
01 ก.ค. 2563
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง VPN เรื่อง หมาฉันไอ เป็นหัวใจหรือเปล่า
สถาบัน: บริษัท ศูนย์สรรพสินค้าสัตว์เลี้ยง จำกัด
สถานที่: นิตยสาร VPN
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 3 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : https://www.readvpn.com/

 
01 มิ.ย. 2563
ถึง
01 ก.ค. 2563
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง VPN เรื่อง ก้อนขนในแมว
สถาบัน: บริษัท ศูนย์สรรพสินค้าสัตว์เลี้ยง จำกัด
สถานที่: นิตยสาร VPN
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 3 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : https://www.readvpn.com/

 
09 มิ.ย. 2563
ถึง
09 มิ.ย. 2563
โครงการอบรมสัตวแพทย์ เรื่อง การวินิจฉัยความผิดปกติของสัตว์เลี้ยงในทางคลินิกด้วยอัลตร้าซาวด์ รุ่นที่ 5 (9/12) เรื่อง Basic echocardiography : 2D and M-mode echocardiography
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : http://www.vet.chula.ac.th/vet2018/

 
09 มิ.ย. 2563
ถึง
09 มิ.ย. 2563
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้สำหรับสัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เรื่อง Common diseases and problems in companion animals; all vets should know (Season3) (9/10) หัวข้อ GI
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่: ห้องสาธิต อาคาร60ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : http://www.vet.chula.ac.th/vet2018/

 
16 มิ.ย. 2563
ถึง
16 มิ.ย. 2563
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Advanced Seminar and Workshop in Cardiology รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 9
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 8 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : http://www.vet.chula.ac.th/vet2018/

 
17 มิ.ย. 2563
ถึง
17 มิ.ย. 2563
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องโรคระบบทางเดินอาหารในสุนัขและแมว ครั้งที่6
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ห้องประชุมคชสีห์ ชั้น ๕ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 5 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
21 มิ.ย. 2563
ถึง
21 มิ.ย. 2563
สัมมนา 4 Skills เพิ่มศักยภาพสถานพยาบาลสัตว์ ปีที่ 6 เรื่อง Design Thinking
สถาบัน: สมาคมสัตวแพทย์ ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ แห่งประเทศไทย
สถานที่: อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 5 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
22 มิ.ย. 2563
ถึง
26 มิ.ย. 2563
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ the 9th Asian Federation of Laboratory Animal Science Associations Congress (AFLAS Congress 2020)
สถาบัน: สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทย
สถานที่: the Empress hotel and convention center chiang mai
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 22 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
24 มิ.ย. 2563
ถึง
24 มิ.ย. 2563
โครงการสัมมนาวิชาการด้านปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2563 (เดือนมิถุนายน)
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ห้องประชุมไกรสร ชั้น 5 คณะสัตวแแพทยศาสตร์ มหิดล
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 1 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
07 ก.ค. 2563
ถึง
07 ก.ค. 2563
โครงการอบรมสัตวแพทย์ เรื่อง การวินิจฉัยความผิดปกติของสัตว์เลี้ยงในทางคลินิกด้วยอัลตร้าซาวด์ รุ่นที่ 5 (10/12) เรื่อง How to assess cardiac abnormalities by echocardiography
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : http://www.vet.chula.ac.th/vet2018/

 
07 ก.ค. 2563
ถึง
08 ก.ค. 2563
Pig & Poultry Focus Asia 2020
สถาบัน: บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
สถานที่: Avani Sukhumvit Bangkok
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 12 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
08 ก.ค. 2563
ถึง
09 ก.ค. 2563
การจัดการด้านระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity Management)
สถาบัน: บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่: Shangri-la hotel, Bangkok
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
14 ก.ค. 2563
ถึง
14 ก.ค. 2563
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้สำหรับสัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เรื่อง Common diseases and problems in companion animals; all vets should know (Season3) (10/10) หัวข้อ Coagulopathy
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่: ห้องสาธิต อาคาร60ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : http://www.vet.chula.ac.th/vet2018/

 
14 ก.ค. 2563
ถึง
14 ก.ค. 2563
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Advanced Seminar and Workshop in Cardiology รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 10
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 8 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : http://www.vet.chula.ac.th/vet2018/

 
15 ก.ค. 2563
ถึง
15 ก.ค. 2563
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องโรคระบบทางเดินอาหารในสุนัขและแมว ครั้งที่7
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ห้องประชุมคชสีห์ ชั้น ๕ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 5 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
29 ก.ค. 2563
ถึง
29 ก.ค. 2563
โครงการสัมมนาวิชาการด้านปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2563 (เดือนกรกฎาคม)
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ห้องประชุมไกรสร ชั้น 5 คณะสัตวแแพทยศาสตร์ มหิดล
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 1 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
29 ก.ค. 2563
ถึง
29 ก.ค. 2563
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การกระตุ้นการกินได้ในสุกร
สถาบัน: บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด
สถานที่: บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
29 ก.ค. 2563
ถึง
29 ก.ค. 2563
โครงการสัมมนา เรื่อง การกระตุ้นการกินได้ในสุกร
สถาบัน: บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด
สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
18 ส.ค. 2563
ถึง
18 ส.ค. 2563
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Advanced Seminar and Workshop in Cardiology รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 11
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 8 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : http://www.vet.chula.ac.th/vet2018/

 
19 ส.ค. 2563
ถึง
19 ส.ค. 2563
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องโรคระบบทางเดินอาหารในสุนัขและแมว ครั้งที่8
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ห้องประชุมคชสีห์ ชั้น ๕ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 5 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
21 ส.ค. 2563
ถึง
21 ส.ค. 2563
โครงการอบรมสัตวแพทย์ เรื่อง การวินิจฉัยความผิดปกติของสัตว์เลี้ยงในทางคลินิกด้วยอัลตร้าซาวด์ รุ่นที่ 5 (11/12) เรื่อง Small part : eye
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : http://www.vet.chula.ac.th/vet2018/

 
26 ส.ค. 2563
ถึง
26 ส.ค. 2563
โครงการสัมมนาวิชาการด้านปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2563 (เดือนสิงหาคม)
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ห้องประชุมไกรสร ชั้น 5 คณะสัตวแแพทยศาสตร์ มหิดล
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 1 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
12 ก.ย. 2563
ถึง
12 ก.ย. 2563
โครงการอบรมสัตวแพทย์ เรื่อง การวินิจฉัยความผิดปกติของสัตว์เลี้ยงในทางคลินิกด้วยอัลตร้าซาวด์ รุ่นที่ 5 (12/12) เรื่อง สัมมนากรณีสัตว์ป่วยทางคลินิก
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 3 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : http://www.vet.chula.ac.th/vet2018/

 
15 ก.ย. 2563
ถึง
15 ก.ย. 2563
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Advanced Seminar and Workshop in Cardiology รุ่นที่ 16 ครั้งที่ 12
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 8 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : http://www.vet.chula.ac.th/vet2018/

 
16 ก.ย. 2563
ถึง
16 ก.ย. 2563
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องโรคระบบทางเดินอาหารในสุนัขและแมว ครั้งที่9
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ห้องประชุมคชสีห์ ชั้น ๕ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 5 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
30 ก.ย. 2563
ถึง
30 ก.ย. 2563
โครงการสัมมนาวิชาการด้านปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2563 (เดือนกันยายน)
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ห้องประชุมไกรสร ชั้น 5 คณะสัตวแแพทยศาสตร์ มหิดล
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 1 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
21 ต.ค. 2563
ถึง
21 ต.ค. 2563
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องโรคระบบทางเดินอาหารในสุนัขและแมว ครั้งที่10
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ห้องประชุมคชสีห์ ชั้น ๕ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 5 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
28 ต.ค. 2563
ถึง
28 ต.ค. 2563
โครงการสัมมนาวิชาการด้านปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2563 (เดือนตุลาคม)
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ห้องประชุมไกรสร ชั้น 5 คณะสัตวแแพทยศาสตร์ มหิดล
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 1 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
25 พ.ย. 2563
ถึง
25 พ.ย. 2563
โครงการสัมมนาวิชาการด้านปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2563 (เดือนพฤศจิกายน)
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ห้องประชุมไกรสร ชั้น 5 คณะสัตวแแพทยศาสตร์ มหิดล
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 1 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
23 ธ.ค. 2563
ถึง
23 ธ.ค. 2563
โครงการสัมมนาวิชาการด้านปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2563 (เดือนธันวาคม)
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ห้องประชุมไกรสร ชั้น 5 คณะสัตวแแพทยศาสตร์ มหิดล
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 1 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :