ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมปัจจุบัน | กิจกรรมที่ผ่านมา
 
ค้นหาชื่อกิจกรรม :
สถาบัน :
วันที่จัดกิจกรรม :
   
วันที่ กิจกรรม
17 ก.ย. 2562
ถึง
17 ก.ย. 2562
โครงการสัมมนาทางวิชาการ รุ่นที่ 15 เรื่อง Advanced Seminar and Workshop in Cardiology ครั้งที่ 12/12
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 8 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
17 ก.ย. 2562
ถึง
20 ก.ย. 2562
21st World Veterinary Poultry Association Congress or WVPAC 2019
สถาบัน: สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
สถานที่: ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 26 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : https://www.wvpac2019.com/web/index.html

 
18 ก.ย. 2562
ถึง
19 ก.ย. 2562
ครบเครื่องเรื่องชัก
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่: โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 10 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
18 ก.ย. 2562
ถึง
18 ก.ย. 2562
โครงการสัมมนา เรื่อง Vet digital disruption ปรับตัวสู่โลกดิจิทัลก่อน...
สถาบัน: บริษัท ศูนย์สรรพสินค้าสัตว์เลี้ยง จำกัด
สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ KTC อาคารสมัชชาวาณิช2
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 3 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
19 ก.ย. 2562
ถึง
19 ก.ย. 2562
งานสัมมนาครั้งที่ 14 ของศ.ศ.สพ.เรื่อง ธุรกิจสถานพยาบาลสัตว์ เล็ก กลาง ใหญ่ อันไหนจะไปต่อ
สถาบัน: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
สถานที่: ห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น 4 สัตวแพทยสภา
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 7 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : http://vetcouncil.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1054:14&catid=24&Itemid=145&lang=th

 
20 ก.ย. 2562
ถึง
20 ก.ย. 2562
โครงการสัมมนาวิชาการ โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่น 2 ประจำเดือน กันยายน 2562
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 3 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
25 ก.ย. 2562
ถึง
25 ก.ย. 2562
โครงการสัมมนาวิชาการด้านปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2562 เดือนกันยายน
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ห้องประชุมสกุณไกรสรชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการร
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 1 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
25 ก.ย. 2562
ถึง
25 ก.ย. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน” ครั้งที่ 37
สถาบัน: ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
สถานที่: สำนักงานสัตวแพทยสภา ถนนนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 5 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
25 ก.ย. 2562
ถึง
25 ก.ย. 2562
โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเวชบำบัดวิกฤติสำหรับสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 2/10
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่: โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
27 ก.ย. 2562
ถึง
27 ก.ย. 2562
โครงการสัมมนาวิชาการของโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ประจำเดือนกันยายน 2562
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ห้องประชุมดุรงค์ไกรสีห์ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลสัตว์
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 2 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
27 ก.ย. 2562
ถึง
27 ก.ย. 2562
Update on CKD Management
สถาบัน: บริษัท เบสท์อะโกร จำกัด
สถานที่: โรงแรมสยามเคมปินสกี้
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 5 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
01 ต.ค. 2562
ถึง
30 พ.ย. 2562
Diagnostic and therapeutic approach to skin diseases: Allergy
สถาบัน: บริษัท ไอวีเดีย จำกัด
สถานที่: www.ivediaonline.com
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
04 ต.ค. 2562
ถึง
04 ต.ค. 2562
การอภิปรายหมู่เพื่อการพัฒนาทักษะปฏิบัติทางคลินิกด้านการสัตวแพทย์ ครั้งที่ ๓
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ห้องประชุมกบิลปักษา ชั้น ๓
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
07 ต.ค. 2562
ถึง
07 ต.ค. 2562
โครงการอบรมสัตวแพทย์ เรื่อง การวินิจฉัยความผิดปกติของสัตว์เลี้ยงในทางคลินิกด้วยอัลตร้าซาวด์ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 8 “หัวข้อ Female genital system
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
07 ต.ค. 2562
ถึง
11 ต.ค. 2562
โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง โรคฮอร์โมนในสุนัขและแมว
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่: Centara Grand Beach Phuket resort
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 25 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
18 ต.ค. 2562
ถึง
18 ต.ค. 2562
โครงการสัมมนาวิชาการ โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่น 2 ประจำเดือนตุลาคม 2562
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 3 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : http://www.vet.cmu.ac.th/web/

 
25 ต.ค. 2562
ถึง
25 ต.ค. 2562
การอภิปรายหมู่เพื่อการพัฒนาทักษะปฏิบัติทางคลินิกด้านการสัตวแพทย์ครั้งที่ ๔
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ห้องประชุมกบิลปักษา ชั้น ๓
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
25 ต.ค. 2562
ถึง
25 ต.ค. 2562
การอภิปรายหมู่เพื่อการพัฒนาทักษะปฏิบัติทางคลินิกด้านการสัตวแพทย์ ครั้งที่ ๔
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ห้องประชุมกบิลปักษา ชั้น ๓
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
30 ต.ค. 2562
ถึง
30 ต.ค. 2562
โครงการสัมมนาวิชาการด้านปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2562 เดือนตุลาคม
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ห้องประชุมสกุณไกรสรชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการร
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 1 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
30 ต.ค. 2562
ถึง
30 ต.ค. 2562
โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเวชบำบัดวิกฤติสำหรับสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 3/10
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่: โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
01 พ.ย. 2562
ถึง
31 ธ.ค. 2562
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง Beside eye drops; What else we can do for eye treatment
สถาบัน: บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่: เว็บไซต์ vetsharingzociety
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 3 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : http://vetsharingzociety.com

 
04 พ.ย. 2562
ถึง
04 พ.ย. 2562
โครงการอบรมสัตวแพทย์ เรื่อง การวินิจฉัยความผิดปกติของสัตว์เลี้ยงในทางคลินิกด้วยอัลตร้าซาวด์ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 9 “หัวข้อ Basic echocardiography: 2D and M-mode echocardiography"
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
22 พ.ย. 2562
ถึง
22 พ.ย. 2562
โครงการสัมมนาวิชาการ โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่น 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 3 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : http://www.vet.cmu.ac.th/web/

 
27 พ.ย. 2562
ถึง
27 พ.ย. 2562
โครงการสัมมนาวิชาการด้านปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2562 เดือนพฤศจิกายน
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ห้องประชุมสกุณไกรสรชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการร
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 1 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
27 พ.ย. 2562
ถึง
27 พ.ย. 2562
โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเวชบำบัดวิกฤติสำหรับสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 4/10
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่: โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
09 ธ.ค. 2562
ถึง
09 ธ.ค. 2562
โครงการอบรมสัตวแพทย์ เรื่อง การวินิจฉัยความผิดปกติของสัตว์เลี้ยงในทางคลินิกด้วยอัลตร้าซาวด์ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 10 “หัวข้อ How to assess cardiac abnormalities by echocardiography"
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
18 ธ.ค. 2562
ถึง
18 ธ.ค. 2562
โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเวชบำบัดวิกฤติสำหรับสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 5/10
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่: โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
20 ธ.ค. 2562
ถึง
20 ธ.ค. 2562
โครงการสัมมนาวิชาการ โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่น 2 ประจำเดือนธันวาคม 2562
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 3 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : http://www.vet.cmu.ac.th/web/

 
25 ธ.ค. 2562
ถึง
25 ธ.ค. 2562
โครงการสัมมนาวิชาการด้านปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2562 เดือนธันวาคม
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ห้องประชุมสกุณไกรสรชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการร
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 1 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
06 ม.ค. 2563
ถึง
06 ม.ค. 2563
โครงการอบรมสัตวแพทย์ เรื่อง การวินิจฉัยความผิดปกติของสัตว์เลี้ยงในทางคลินิกด้วยอัลตร้าซาวด์ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 11 “หัวข้อ Small part: eye"
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
22 ม.ค. 2563
ถึง
22 ม.ค. 2563
โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเวชบำบัดวิกฤติสำหรับสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 6/10
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่: โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
24 ม.ค. 2563
ถึง
24 ม.ค. 2563
โครงการสัมมนาวิชาการ โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่น 2 ประจำเดือนมกราคม 2563
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 3 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : http://www.vet.cmu.ac.th/web/

 
03 ก.พ. 2563
ถึง
03 ก.พ. 2563
โครงการอบรมสัตวแพทย์ เรื่อง การวินิจฉัยความผิดปกติของสัตว์เลี้ยงในทางคลินิกด้วยอัลตร้าซาวด์ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 12 “หัวข้อ สัมมนากรณีสัตว์ป่วยทางคลินิก”
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 3 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
21 ก.พ. 2563
ถึง
21 ก.พ. 2563
โครงการสัมมนาวิชาการ โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่น 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 3 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : http://www.vet.cmu.ac.th/web/

 
26 ก.พ. 2563
ถึง
26 ก.พ. 2563
โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเวชบำบัดวิกฤติสำหรับสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 7/10
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่: โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
20 มี.ค. 2563
ถึง
20 มี.ค. 2563
โครงการสัมมนาวิชาการ โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่น 2 ประจำเดือนมีนาคม 2563
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 3 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : http://www.vet.cmu.ac.th/web/

 
25 มี.ค. 2563
ถึง
25 มี.ค. 2563
โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเวชบำบัดวิกฤติสำหรับสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 8/10
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่: โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
22 เม.ย. 2563
ถึง
22 เม.ย. 2563
โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเวชบำบัดวิกฤติสำหรับสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 9/10
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่: โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
24 เม.ย. 2563
ถึง
24 เม.ย. 2563
โครงการสัมมนาวิชาการ โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่น 2 ประจำเดือนเมษายน 2563
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 3 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
 
22 พ.ค. 2563
ถึง
22 พ.ค. 2563
โครงการสัมมนาวิชาการ โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่น 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่: คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 3 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :
อ้างอิงเพิ่มเติม : http://www.vet.cmu.ac.th/web/

 
27 พ.ค. 2563
ถึง
27 พ.ค. 2563
โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐานทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและเวชบำบัดวิกฤติสำหรับสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 10/10
สถาบัน: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่: โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
คะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 6 หน่วยกิต

ใบประชาสัมพันธ์กิจกรรม :