สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

Events Calendar

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสอบ ค.3/61

Download as iCal file
Thursday, 01 January 1970 10:57
To Monday, 02 July 2018
by  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561           

มีประชุม : คณะอนุกรรมการจัดการสอบ ค.3/61

หน่วยงาน: ศูนย์ประเมินฯ   

เวลา 9.30-12.30 น.

ณ ห้องประชุมจักรพิชัย ชั้น 3            

จำนวน 13  ท่าน

Location : ณ ห้องประชุมจักรพิชัย ชั้น 3

Back