สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
แสดง # 
ชื่อ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยอาหารสัตว์ที่ผสมยา
ภาพกิจกรรมนายกสัตวแพทยสภาและอุปนายกที่ 1 เข้าพบ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อหารือด้านกิจการต่างประเทศ
กิจกรรมสัมมนาเรื่องมุ่งมั่นรวมใจสินค้าปศุสัตว์ไทยปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ
ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ “สานความร่วมมือในการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”
ภาพบรรยากาศพิธีตั้งศาล ที่สัตวแพทยสภา
ภาพกิจกรรม Veterinary Council of Thailand (VCT) Pakistan Veterinary Medical council (PVMC)
ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนา 2nd OIE Information Seminar for Practicing Veterinarians: Combating AMR
สัตวแพทยสภาจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
ภาพกิจกรรม The workshop The Workshop on ASEAN Veterinary Statutory Body Network’s Strategic Plans , 2018-2020, AVSBN 2017
กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ช่วงเช้า)
กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ช่วงบ่าย)
กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ช่วงบ่าย)
ภาพบรรยายกาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ (ช่วงเช้า)
สัตวแพทยสภาเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
งานทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบ 15 ปี สัตวแพทยสภา
บรรยายกาศประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี 2559 วันที่ 7 ต.ค. 59 (ต่างประเทศ)
บรรยายกาศประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี 2559 วันที่ 7 ต.ค. 59 ช่วงบ่าย
บรรยายกาศประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี 2559 วันที่ 7 ต.ค. 59 ช่วงเช้า