สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
แสดง # 
ชื่อ
ภาพกิจกรรมงานครบรอบ 52 ปี แพทยสภา
ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม "โครงการความร่วมมือจัดทำ เครื่องมือเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมหารือโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยง
ภาพกิจกรรมนายกสัตวแพทยสภาร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS)
มาตรการในการป้องกันการติดเชื้อจากโรค COVID 19 สัตวแพทยสภา
ภาพกิจกรรมสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกมอบเงินสนับสนุนจำนวน 15.5 ล้านบาท
ภาพกิจกรรมมอบทุนการศึกษา MERCK ANIMAL HEALTH/ VETERINARY COUNCIL OF THAILAND VETERINARY STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM
ภาพกิจกรรม the 3rd Workshop on OIE-VSB Twinning Program, VCT-AVBC on Accreditation Standards II, 24-26 กุมภาพันธ์ 2563
ภาพกิจกรรมมอบกระเช้า อวยพรปีใหม่ นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง
ภาพกิจกรรมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ Life Begins wiht GHB ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)
ภาพกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ"เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อยาสัตว์บางชนิดถูกยกระดับเป็น ยาควบคุมพิเศษ"
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ทุกห้อง
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ชั้น ๑
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ห้องชัยอัศวรักษ์และห้องเตียง ตันสงวน ชั้น ๓
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ชั้น ๔
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ชั้น ๑
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (บ่าย) ห้องชัยอัศวรักษ์และห้องเตียง ตันสงวน ชั้น ๓