สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๙ / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ขยายเวลาลงทะเบียนรายวิชา E-Learning 2561
ขอเชิญชวนร่วมงานสัมมนาสัตวแพทย์ปลอดภัยห่างไกลเรื่องร้องเรียน
เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร โดย CE จัดทำ Facebook fanpage ให้บริการสมาชิก
ศูนย์การศึกษาฯออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ วันที่ 7-8 ก.พ. 61
E-Learning 2561 (เริ่มเปิดลงทะเบียนแล้ว)
ในปี 2561 นี้ ทางศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา จะจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการตลอดทั้งปี ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อนำข้อสรุปไปดำเนินการจัดงาน
โค้งสุดท้าย เปิดลงทะเบียนแบบทดสอบออนไลน์ e-Learning 2560
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
แนวทางการจัดทำชุดคำถาม-คำตอบ