สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 7 เรื่อง ครบเครื่องเรื่องโรคหัวใจ วินิจฉัยให้ชัด จัดการให้เหมาะสม
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ขอเชิญสัตวแพทย์เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6 เรื่อง "ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว" ep.2
งานสัมมนาครั้งที่ 5 เรื่อง ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะในทางเวชปฏิบัติ (Urological Operation in Practice)
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑( ภาคบ่าย) ห้องทองฑีฆายุ ชั้น ๔
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4
งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง "Novel Technique in Semen Preservation"
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๓ / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ขอเชิญสัตวแพทย์เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง "แนะแนววางแผนครอบครัว สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงพิเศษอย่างปลอดภัย"
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๙ / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ขยายเวลาลงทะเบียนรายวิชา E-Learning 2561