สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 13 เรื่อง "ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว Ep.3"
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 12 Current concepts in neurology
ขอเชิญสัตวแพทย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 11 ของ ศ.ศ.ศพ. เรื่อง "African Swine Fever จากเรื่องเล่าในLINE..สู่เรื่องจริงวันนี้"
ประกาศศ.ศ.สพ.ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี ๒๕๖๒
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสัตวแพทยสภา เชิญคุณหมอลุงป้ามาร่วมงาน "เสวนาCE ฟ้าหม่นคนอาวุโส"
เปิดลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี 2562
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ครั้งที่ 9 เรื่อง "EXOTIC PET 101"
ขอเชิญสัตวแพทย์เข้าร่วมงานสัมมนา ครั้งที่ 8 เรื่อง "รอบรู้โรคไต..ใครว่ายาก"
กิจกรรมสำหรับสมาชิกสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เพื่อสะสมหน่วยกิตผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ หรือบทความวิชาการอันเป็นประโยชน์