สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านสัตวแพทยสภา เชิญคุณหมอลุงป้ามาร่วมงาน "เสวนาCE ฟ้าหม่นคนอาวุโส"
เปิดลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองประจำปี 2562
ประกาศ เรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ
Recovery and re-invention: World feed and livestock's changing geography
Over 40 conferences and seminars for you at VIV Asia
Who’s attending 3rd Annual Animal Microbiome Congress USA
Riding the crest of a wave: US beef enjoys one more solid year
ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากสหพันธรัฐมาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๖๑
Soybeans: Murky statistical uncertainty, a bullish flash in the pan and underlying bear market realities