สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
โครงการอบรมหลักสูตร "กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" รุ่นที่ 2 ของ คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่
สรุปเรื่องเข้าพบเลขา อย. เพื่อติดตามเรื่อง พิจารณาชะลอการยกเลิก ระงับการจำหน่าย และใช้ตัวยาสำหรับสัตว์ชื่อ Halquinol
WSAVA Bulletin April 2019: The 3 P's of Lymphoma, Getting them to Congress and Early Bird Rates
Buoyant demand, inelastic supply and the future of India's beef trade
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
INTERVIEW: The Global Livestock Sector’s Priorities for the Future – FAO
ประกาศศ.ศ.สพ.ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศวสพท.ที่ ๒ / ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศวสพท.ที่ ๓ / ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศวสพท.ที่ ๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒