สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 24 เรื่อง Current concepts on small animal orthopedics and integrative care
เมื่อชำระบิลที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ผสมยา
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูล เอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ. 2563
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2563
คู่มือการบันทึกรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำหรับสัตว์
Webinar on 'Farm biosecurity towards infection, prevention and improve livelihoods'
เมื่อชำระบิล ค่าบริการต่างๆ ของเคาน์เตอร์เซอร์วิส
งานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรม และแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง งาน ACT FORUM 20 Design + Built
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๕๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓