สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
​กฎระเบียบวัตถุออกฤทธิ์ออกใหม่เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 (เกี่ยวกับการครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2,3,4)
Survey on the use of medicated feed and antibiotics used for growth promotion, and on the legislation regulating them
A long-awaited and shaky shrimp supply recovery
WSAVA Bulletin September 2018: Clinical tips, WSAVA Support for Healthy Breeding Paper and Meet AVEACA
FAO Feed Safety Newsletter No 5 - 11 September 2018 (update)
FAO Feed Safety Newsletter No 5 - 6 September 2018
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาฯ
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๗ / ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์สำหรับผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๖ / ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การเพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ที่ ๑๖ / ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การเพิ่มพูนความรู
Calls on carry-over from feed to food of unavoidable and unintended residues of approved veterinary drugs