สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประชาสัมพันธ์ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามเชิงวิชาการ
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภา ประจำปี 2560 new
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น
ขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียน E-Learning 2560
ศ.ศ.สพ.ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นผจก.
WVA Global Conference on Quality Assurance in Veterinary Education 30th August 2017 in Veterinary Education
ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้นปี ๒๕๖๐
เปิดลงทะเบียนรายวิชา E-Learning 2560