สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ร่วมตอบแบบสอบถามความเห็นของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะสุดท้ายและความตาย
แจ้งประกาศจ้า.. สำนักงานสัตวแพทยสภา ปิดทำการในระหว่างวันที่ 13 - 16 เมษายน 2562 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๒ / ๒๕๖๒ เรื่อง ขยายเวลาสอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสัมมนาชั้น ๑ อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
ประกาศกระทรวงเกษตรฯกำหนดโรคระบาดเพิ่มจำนวน 4 โรค
โครงการอบรมหลักสูตร "กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" รุ่นที่ 2 ของ คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่
สรุปเรื่องเข้าพบเลขา อย. เพื่อติดตามเรื่อง พิจารณาชะลอการยกเลิก ระงับการจำหน่าย และใช้ตัวยาสำหรับสัตว์ชื่อ Halquinol
WSAVA Bulletin April 2019: The 3 P's of Lymphoma, Getting them to Congress and Early Bird Rates
Buoyant demand, inelastic supply and the future of India's beef trade