สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
แสดง # 
REMINDER: Medicated feed - an overview of regulations in the major animal source food markets of the world - Feed Safety Multi-stakeholder Partnership SEMINAR/WEBINAR SERIES: 5 Nov 2018 // 13:30 - 15:00
The world beef trade takes a breather
FAO Feed Safety Newsletter - Seminar/Webinar invitation October 2018
US beef: Boom times and worrisome trade winds
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๕ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย
ขอเชิญเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการจัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนในสุกร ครั้งที่ 2
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๒ / ๒๕๖๑ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร
ความเห็นสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทยต่อร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.....
​กฎระเบียบวัตถุออกฤทธิ์ออกใหม่เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 (เกี่ยวกับการครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2,3,4)
Survey on the use of medicated feed and antibiotics used for growth promotion, and on the legislation regulating them