สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
แสดง # 
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๗ / ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์สำหรับผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๖ / ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การเพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ที่ ๑๖ / ๒๕๖๑ เรื่อง เกณฑ์การเพิ่มพูนความรู
Calls on carry-over from feed to food of unavoidable and unintended residues of approved veterinary drugs
ขอเชิญร่วมงาน Euro Tier 2018
Draft Codex Strategic Plan 2020-2025 - Distribution of CL - Request for comments
WSAVA Bulletin-August 2018: Clinical tips, WSAVA One Health Award winners and meet AVEPA
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๕ / ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการตรวจประเมินสถาบันที่ขอเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
5 พันธมิตรด้านปศุสัตว์ผนึกกำลังเพื่อให้สินค้าปศุสัตว์เป็นอาหารปลอดภัย และประกาศเจตนารมณ์ ควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์
เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัตวแพทยสภาวิชาการประจำปี 2561
แจ้งช่องทางการชำระเงินของสัตวแพทยสภา