สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๕ / ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเลื่อนการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ : หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ สุกร และสัตว์ปีก
แจ้งความประสงค์รับสารสัตวแพทยสภารอบปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย สารสัตวแพทยสภาเล่มที่ ๒๘ –เล่มที่ ๓๑ ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๓
โครงการสัมมนาอายุรศาสตร์ หัวเรื่อง : โรคทางเดินปัสสาวะในสุนัขและแมว ของ ม.เกษตรฯ
ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโรค COVID-2019 และสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว ที่มาจากWSAVA...
ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโรค COVID-2019 และสัตว์เลี้ยงเช่น สุนัขและแมว
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๔ / ๒๕๖๓ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซด์ของสัตวแพทยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะที่สอง (TOR)
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 20 เรื่อง "สภาสีฟ้าหม่นของคนอาวุโส"
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๒ / ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร