สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ขอเลื่อนการจัดงานสัมมนาWVPAC2019 DIGEST
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๕ / ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเลื่อนการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ : หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ สุกร และสัตว์ปีก
แจ้งความประสงค์รับสารสัตวแพทยสภารอบปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย สารสัตวแพทยสภาเล่มที่ ๒๘ –เล่มที่ ๓๑ ประจำเดือนมกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๓
โครงการสัมมนาอายุรศาสตร์ หัวเรื่อง : โรคทางเดินปัสสาวะในสุนัขและแมว ของ ม.เกษตรฯ
ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโรค COVID-2019 และสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว ที่มาจากWSAVA...
ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับโรค COVID-2019 และสัตว์เลี้ยงเช่น สุนัขและแมว
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๔ / ๒๕๖๓ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซด์ของสัตวแพทยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะที่สอง (TOR)
รายชื่อสมาชิกที่หมดอายุเดือน เมษายน 2563
รายชื่อสมาชิกที่หมดอายุเดือน มีนาคม 2563