สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๘ / ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์นำเสนอเกี่ยวกับสัตวแพทยสภา (TOR) การจ้างผลิตวีดิทัศน์ VIDEO PRESENTATION
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ครั้งที่ 12
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 23 เรื่อง Common infectious diseases in clinical practice
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 22 ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๗ / ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สัตวแพทยสภา
ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมตอบแบบประชาพิจารณ์และลงทะเบียนเลือกตั้ง
เรื่องประเด็นคำถามจากสมาชิก/คำตอบจากสัตวแพทยสภา
โครงการสัตวแพทย์ไทยมุ่งมั่นรวมใจป้องกันภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในวัน world rabies day 2020
แจ้งมาตรการกำกับดูแลถุงมือสำหรับการศัลยกรรมชนิดมีแป้ง