สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมฯ

 

 

 

     

1

นายสัตวแพทย์คณิน               รุจิเสรีกุล ประธานคณะอนุกรรมการ
2
สัตวแพทย์หญิงกัลยา             เก่งวิกย์กรรม อนุกรรมการ
3
นายสัตวแพทย์พรชัย              สุวรรณาภิรมย์ อนุกรรมการ
4
อ.นายสัตวแพทย์เสลภูมิ          ไพเราะ  อนุกรรมการ
5
นายสัตวแพทย์ชลธิศ              ศรีสุดาวรรณ อนุกรรมการ
6
สัตวแพทย์หญิงปนัดดา            ประเสริฐวิทยากิจ อนุกรรมการ
7
ผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์    อนุกรรมการและเลขานุการ

              

 

                                                                                                                                           ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 02 เม.ย. 62