สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2564

 

 

 

 

 

 

 ประกาศปี2564

  

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 2/2564 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสนามสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2563.pdf

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        ปรับปรุงวันที่ 120264