สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

สถาบันที่อยู่ระหว่างการดำเนินการรับรองปริญญาฯ

 

 1.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

  ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 31 ม.ค. 2559