สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ฯ ที่ 2/2561 เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ฯ ประจำปี พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 2/2561 เรื่อง กำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ฯ ปี 2562