สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ขอเชิญสัตวแพทย์เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6 เรื่อง "ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว" ep.2

 ขออภัยที่นั่งเต็มแล้ว 

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ขอเชิญสัตวแพทย์เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 6

 เรื่อง "ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว" ep.2 

               งานนี้เหมาะสำหรับสัตวแพทย์ผู้ขาดความมั่นใจในการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในสถานพยาบาลสัตว์ช่วงเช้าเป็นภาคบรรยาย และเริ่มฝึกปฏิบัติการผ่าตัดทำหมันกับสุนัขและแมว ตั้งแต่ ช่วงสายเป็นต้นไป จนถึงเย็น

 วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

09.00 - 16.30 น.

ภาคบรรยาย  ณ ห้องทองฑีฆายุ  ชั้น 4  สัตวแพทยสภา

ภาคปฏิบัติการ ณ โถงชั้น 1 สัตวแพทยสภา 

รายนามวิทยากร 

1.ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี  ฉัตรดรงค์  ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.สพ.ญ.เบ็ญจวรรณ  สิชฌนาสัย   อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

3.น.สพ.จำเรือง  พานเพียรศิลป์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองชลสัตวรักษ์ จำกัด

4.ผศ.น.สพ.ดร.ศุภวิวัธน์  พงษ์เลาหพันธุ์   ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.สพ.ญ.ศศิน สมุทจิต   หัวหน้าแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

6.อ.สพ.ญ.ดร.สร้อยสุดา  โชติมานุกูล  ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยา และวิทยาการสืบพันธุ์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.น.สพ.คณิน  รุจิเสรีกุล   กรรมการสัตวแพทยสภา และกรรมการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

ระเบียบการสมัคร 

1.รับจำกัดจำนวนเพียงแค่ 40 คนเท่านั้น

2.ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (ได้รับเสื้อสครับ 1 ตัว)

3.ได้รับหน่วยกิตจากการเข้าร่วม 6 หน่วยกิต

4.กรณีลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถมาเข้าร่วมได้ จะไม่คืนเงินทุกกรณี

5.ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้อง และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 - 10 วันทำการ

 ---------------------------------------
โทร.02-0170700-8 กด 201,203,204
Line@ id : @vetcce
Line id : cce-vet
Facebook Inbox : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา

ดาวน์โหลดกำหนดการทำหมันอย่างมั่นใจ_ep2

ขออภัยที่นั่งเต็มแล้ว 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม  

ลำดับที่ ชื่อ (น.สพ./สพ.ญ.)
1
กชพร กมลชัย
2
กนกประภา เพ็ชรสน
3
กรกมล กันนา
4
กันตวิชญ์ จันทสุวรรณ
5
กิริน สรพิพัฒน์เจริญ
6
จิราภรณ์ รู้ชอบ
7
ฉัตรกมล เขียวศิริ
8
ชลพัฒน์ คลังนาค
9
ณภัทร ภัทรวัฒน์
10
ณัฏฐกรณ์ นิลเลิศ 
11
ณัฐพร สาธุเม
12
ณัฐวีณ์ อุดมบริภัณฑ์
13
ณัฐวุฒิ ลิมปิฐาภรณ์
14
นพดล กาญจนานุประดิษฐ์
15
นัฐฐากรณ์ ตั้งคำ
16
นิษฐ์ธิมา รุ่งกิจศุภมงคล
17
ปภาสพงษ์ จงชานสิทโธ
18
ปัทมา ดั่งธนกุล
19
ปุณพล  พุ่มโพธิ์ 
20
พนิดา อุทัยวัฒนานนท์
21
พรทิพย์ วิสุทธิคุณาธาร
22
พิชญา ทรงเวชเกษม
23
พิมพ์กัญจน์ วิเศษณกุล
24
พิมพ์พนิต โชคลิขิตอำนวย
25
พิมุข ซึ้งประสิทธิ์
26
ไพรัช  รุ่งอุทัย
27
ภูมิพัฒน์ ธนารัตนาพิสิฐ
28
มัลลิกา บั้นบูรณ์
29
รุ้งพลอย แหลมทอง
30
วรรฒนนท์ ยี่สวัสดิ์
31
วิภาวี ใจแปง
32
วิรัลรัตน์ ชัยจินดารัตน์
33
ศศิราภรณ์ วิวัฒน์ชัยดิลก
34
สรวงสรรพ์ แจ้งกิจ 
35
สุทธิพงศ์ อุบล
36
สุภลักษณ์ ตันประยูร
37
อมาวสี ก้อนสุวรรณ์
38
อัธยา พวงคำ
39
อุบลพรรณ วีระโจง

 ปรับปรุงข้อมูล 07 พ.ย. 61 เวลา 16.30 น.