สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ติดต่อเรา

แผนที่สำนักงานสัตวแพทยสภา

   

  

สำนักงานสัตวแพทยสภา : 68/8  หมู่ 1 ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2017-0700-8 โทรสาร : 0-2017-0709

 

โทรศัพท์ : 0-2017-0700-8 (ขึ้นทะเบียนใหม่ ต่ออายุใบอนุญาตฯ : สัตวแพทยสภา  กดต่อ 209, 217, 219, 215 ) 
(ขอกิจกรรม ปรึกษาเรื่องคะแนน : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ กดต่อ 201, 203, 205)
(สอบประเมินฯ : ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถฯ กดต่อ 223, 224)
(วิทยาลัยชำนาญการฯ:กดต่อ 402)
(การเงิน กดต่อ 207, 213)


โทรสาร : 0-2017-0709


สัตวแพทยสภา : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถฯ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.