สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

วิธีเข้าใช้งานระบบ e-Learning

วิธีเข้าใช้งานระบบ e-Learning

 

             1. สมาชิกสัตวแพทยสภาทุกท่าน สามารถเข้าระบบแบบทดสอบออนไลน์เพื่ออ่านเนื้อหารายวิชา

ทั้งหมดได้ที่ http://vetcouncil.or.th/elearning/  (บราวเซอร์ที่ใช้ในการเปิดได้ คือ Google Chrome,

Safari)

             2. ชื่อ(Username) และรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าระบบ e-learning ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

                    2.1 ชื่อผู้เข้าใช้ (Username) เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

                    2.2 รหัสผ่าน (Password) เป็น Acce-เลขที่ใบอนุญาตฯ

                          เช่น เลขที่ใบอนุญาตฯ 01-1234/2559 Password คือ Acce-1234

         ** สำหรับท่านที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ด้วยรหัสผ่าน (Password) ดังกล่าว

ให้ใช้รหัสผ่าน (Password) เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13  หลัก **

 

                   2.3 หากท่านใดไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ กรุณาติดต่อ-สอบถามที่เจ้าหน้าที่ ศ.ศ.สพ. โดยตรงที่เบอร์ 02-0170700-8 ต่อ 203, 205, 201

 

----------------------------------------------------------