สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2556 เรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า ท้าประเมินฯ