สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2564

    คลิกลงทะเบียน

ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ศ.สพ.1/2553 การกำหนดค่าธรรมเนียมยกเลิกจัดกิจกรรม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนสพ.ชั้น 2-2564.docx
ดาวน์โหลด payinCCE ชั้น2.pdf

 

    

2021-08-31