สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   


ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งการเลื่อนจัดอบรมชั้นสอง.pdf

 

ที่ประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ 1/2564 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 เห็นชอบพิจารณาอนุมัติการเลื่อนจัดโครงการฝึกอบรม

เพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2564  โดยกำหนดการที่แน่ชัดจะได้ประกาศให้ทราบในลำดับถัดไป

 

และเห็นชอบขยายระยะเวลา

การต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองที่จะหมดอายุ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 - มิถุนายน 2564  โดยหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 02-017-0700 – 8 ต่อ 201, 203, 204 และ 205 หรือ LINE ID : @vetcce