สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

เรียนสมาชิกสามารถลงรับสิทธิประกันอุบัติเหตุได้ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 64 จนถึงวันที่ 18 มิ.ย. 64


           สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก สัตวแพทยสภา โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียน มีความคุ้มครองเริ่มต้นเมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระยะเวลาคุ้มครอง 3 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ สมารถเริ่มลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 18 มิถุนายน 2564
รายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ตามลิ้ง https://pages.amot.in.th/?campaign=CIGNAWBS&affiliate=UAT

โดยลงทะเบียนที่รับสิทธิ์ผ่าน Mobile Application "สัตวแพทยสภา" ได้ในระบบ Android โดยคลิกลิงค์ด้านล่าง
ระบบ Android : http://bit.ly/3iwqsiE
ระบบ ios : http://apple.co/394w0h