สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 26 EXOTIC PET 102

    คลิกลงทะเบียน
ดาวน์โหลดกำหนดการ
ดาวน์โหลดใบชำระเงิน
วิธีการลงทะเบียน
วิธีการชำระเงิน

 

  

 

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 26  EXOTIC PET 102 

กลับมาอีกครั้ง กับงานสัมมนาอารมณ์ดีของศูนย์CE ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ต่อจาก Exotic Pet 101 (ปี 2562) และ Rabbit 101 (ปี 2563)

"เคยมั้ย เจอเคส exotic pet แล้วไปต่อไม่เป็น รู้สึกยากเย็นจนต้องreferไปที่อื่น"

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา เปิดโลกสัตว์เลี้ยงพิเศษ กับงานสัมมนาอารมณ์ดี ครั้งที่ 26 EXOTIC PET 102

วันพุธที่ 24 และวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

เวลา 09.00 - 16.30 น.

On-site ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ สัตวแพทยสภา ค่าลงทะเบียน วันละ 1,000 บาท

Online ผ่านช่องทาง GoToWebinar ค่าลงทะเบียน วันละ 500 บาท (สามารถรับชมย้อนหลังได้ 1 สัปดาห์ ผ่าน www.VAO-CE.com)

ทั้งสองช่องทาง ผู้เข้าร่วมงานที่รับชมสดจะได้รับวันละ 6 หน่วยกิตเท่ากัน (รวมสองวัน 12 หน่วยกิต) ทั้งนี้ การรับชมย้อนหลังสำหรับผู้รับชมออนไลน์จะไม่ได้รับหน่วยกิต

 เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. ถึงวันที่ 22 มี.ค.2564 ทางwww.vetcouncil.or.th

พบกับวิทยากรทั้ง 8 ที่มีความสนใจในสัตว์เลี้ยงพิเศษ พวกเค้าพร้อมแล้วที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของหมอ Exotic pet , Exotic Vet ที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

 

กำหนดการ

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564

เวลา รายการ/หัวข้อ วิทยากร/หมายเหตุ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.30 น. Aquatic pet น.สพ.ธีระยุทธ วนากิตติเสถียร

คลินิก ด็อกอะคาร์ป รักษาสัตว์

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.15 น. Ferret

สพ.ญ.กรรณิกา ดวงจิต

โรงพยาบาลสัตว์แอนจอยเพ็ท

12.15-13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.45 น. Turtle & tortoise

น.สพ.อัครภัทร บุตรสุรินทร์

โรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.30 น. Primate น.สพ.เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์

โรงพยาบาลสัตว์พนาลัย

--------------

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564

เวลา รายการ/หัวข้อ วิทยากร/หมายเหตุ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.30 น. Pet bird

น.สพ.ณัฐ กายสอน

โรงพยาบาลสัตว์พรีเมียร์เพ็ท

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.15 น. Small rodent สพ.ญ.สันธิลา สกุลเต็ม

โรงพยาบาลสัตว์ทรีดี เพ็ท

12.15-13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.45 น. Lizard and snake

น.สพ.จาตุรันต์ ลือพันธุ์

โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ

14.45-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.30 น. Sugar glider น.สพ.ชลธิศ ศรีสุดาวรรณ

คลินิกหมอเหนือรักษาสัตว์

-------------------

**** เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 ก.พ.นี้ เป็นต้นไปที่ www.vetcouncil.or.th

 

หมายเหตุ


1. ผู้ที่รับชมแบบออนไลน์ จะได้รับหน่วยกิตจากการรับชมสดในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น โดยข้อมูลการรับชมจะถูกส่งไปทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ในวันที่22 มี.ค.2564 หากไม่ได้รับข้อมูล ต้องดำเนินการติดต่อสอบถามกับทางศูนย์การศึกษาฯ สัตวแพทยสภาด้วยตนเอง  การรับชมย้อนหลัง 1 สัปดาห์ผ่าน www.VAO-CE.com จะไม่ได้รับหน่วยกิต

2. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นการชำระเงินแล้วผู้สมัครเต็มจำนวน

3. กรณีที่มีผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้องขอคืนเงิน และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 - 10 วัน

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (ในวันเปิดทำการ)
     -โทร.02-017-0700-8 กด 203 (คุณจรวยพร)
     - LINE Official Account (search LINE ID)  : @vetcce  หรือ https://lin.ee/vQPefiA
     - Facebook fanpage : www.facebook.com/vetcce/

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
ประเภทการเข้าร่วม
1
สพ.ญ. กชกร  มลิลา รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
2
สพ.ญ. กชกร ฤทธิ์เลื่อน เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
3
สพ.ญ. กณิกนันต์ คำสงค์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
4
น.ส. กนกพิชญ์ อิ่มจรูญ เข้าร่วม วันที่ 24 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา, รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
5
น.ส. กนกลดา คุ้มกัน รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
6
สพ.ญ. กมลพันธ์ บูรณพิมพ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
7
สพ.ญ. กรแก้ว ทองแตง รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
8
น.สพ. กรธวัช โพธิ์เย็นญาติ เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
9
นาย กรวิชญ์ อยู่นุช รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
10
น.สพ. กฤตชัย ฉัตรเจริญสุข รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
11
น.สพ. กฤตภาส ลัยวงศ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
12
สพ.ญ. กฤตยา กิจอำนวยพร รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
13
สพ.ญ. กฤษณา แสนมะโน รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
14
สพ.ญ. กฤษติกา พยัคฆ์กุล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
15
สพ.ญ. กัญญาพัชร พืชพันธุ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
16
น.สพ. กานต์ ดวงตาทิพย์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
17
น.สพ. กิตติรัช สารสมัคร รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
18
น.สพ. เกียรติศักดิ์ เตียวงศ์สมบัติ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
19
น.ส. ขวัญชนก กุลกนิษฐ เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
20
น.สพ. คมสัน เพ็งอังคาร รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
21
สพ.ญ. ครองขวัญ สมใจ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
22
สพ.ญ. คริษฐ์ภัสร์  สว่างพงษ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
23
สพ.ญ. งามพรรณ อินทร์เฉลียว รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
24
สพ.ญ. จารุณี เกษรพิกุล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
25
สพ.ญ. จารุพรรณ จันทร์ดา รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
26
สพ.ญ. จิณณ์ณิชา หาญเจริญอัศวสุข เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
27
สพ.ญ. จิตตพร จำคำสอน รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
28
น.สพ. จิรานุวัฒน์ มณีพรหม รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
29
สพ.ญ. จุฑามาศ  ขาวเมฆ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
30
สพ.ญ. จุฑามาศ ศฤงคาร รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
31
สพ.ญ. จุฑามาส หลีกพาน เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
32
สพ.ญ. เจริญศรี  ชัยปลื้ม รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
33
น.สพ. ชฎิล ตระกูลเชิดชูชัย รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
34
น.สพ. ชนา อมรเทพรักษ์ เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
35
สพ.ญ. ชนิดา นิลดี รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
36
สพ.ญ. ชนิศา เกษบำรุง รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
37
น.สพ. ชยังกูร  อนันตริยเวช รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
38
สพ.ญ. ชลิตา เกตุแก้ว รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
39
น.ส. ชัญญา อาชาไกรสร รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
40
น.สพ. ชัยวิศิษฎ์ เผือกขำ เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
41
สพ.ญ. ชุติมณฑน์ ต่อสกุลศักดิ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
42
น.สพ. ชุมพล นาครินทร์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
43
น.สพ. แชมป์  มุ่งสันติ เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
44
สพ.ญ. ฐนิภัทร บุญสนอง รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
45
สพ.ญ. ฐานิกา มหาขันตี รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
46
สพ.ญ. ฐิตารีย์ โฆษิฐารัตนกูล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
47
น.สพ. ณทเอก เรียงมณี รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
48
น.สพ. ณัฎฐ์ธญา ธนศรีวนิชชัย เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
49
น.สพ. ณัฏฐกรณ์  นิลเลิศ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24 มี.ค.2564
50
สพ.ญ. ณัฐชยา เฟื่องวัฒนาพานิช รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
51
สพ.ญ. ณัฐธิดา วงษ์ดี เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
52
น.สพ. ณัฐพล มณีไพโรจน์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
53
สพ.ญ. ณัฐวรา แก้วพิทยานนท์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
54
สพ.ญ. ณิชกมล น้อยตั้ง รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
55
สพ.ญ. ณิชกมล กมลศุภไพศาล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
56
สพ.ญ. ณีรนุช ศรีวรพรต รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
57
น.ส. ดลพร วงศ์วรวิสิทธิ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
58
น.สพ. ตรียุทธ ม่วงไหมทอง รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
59
สพ.ญ. ทวิตรา กมูลธง รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
60
น.สพ. ทักษ์ดนัย ศรีวัฒนาโรทัย เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
61
น.ส. ทัชช โฆษิตสกุลชัย รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
62
สพ.ญ. ทิพย์ชมพู สิงอยุธทยา รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
63
สพ.ญ. ธญสร สุวรรณ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
64
สพ.ญ. ธญสร สุวรรณ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
65
น.สพ. ธนธร เศรษฐลิขิต รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
66
นาย ธนบูรณ์ เกตุชัยมงคล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24 มี.ค.2564
67
น.สพ. ธนรรถ ศรีพุทธรินทร์  เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
68
สพ.ญ. ธนัชพร ตันติวีรกุล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
69
น.สพ. ธนา เพ็งเกษม รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
70
น.ส. ธัญทิพ พงษ์ไพบูลย์  รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
71
สพ.ญ. ธัญวรัตม์ กัณฐวิจิตร เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
72
สพ.ญ. ธันวศมนส์ กลางประพันธ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
73
น.สพ. ธีรกุล อินชูรันต์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
74
นาย นพณัฐ ขวัญพรหม รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
75
สพ.ญ. นพวรรณ บุญพนานันท์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
76
สพ.ญ. นภัสนันท์ ศุภชวาล   รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
77
สพ.ญ. นรากร ไพศาลธนัท  รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
78
น.สพ. นราธิป  เหล่าสุนทร รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
79
สพ.ญ. นรีรัตน์ ทองสุขใส เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
80
สพ.ญ. นัตติญา สังข์ศิริ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
81
น.สพ. นิวัฒน์  ทานะเวช รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
82
สพ.ญ. นิศามณี วารีจันทร์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
83
สพ.ญ. นุศจีย์ สุภาไชยกิจ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
84
สพ.ญ. บงกช   ช่องลมกรด รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
85
สพ.ญ. บุณธิชา ชูพงศ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
86
สพ.ญ. บุณย์วดี มีผล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
87
สพ.ญ. บุณยวีร์ รวดเร็ว รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
88
สพ.ญ. เบญจลักษณ์ จาดสุวรรณ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
89
น.สพ. ปฏิภาณ วงศ์คันทอง รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
90
สพ.ญ. ปฐณี โอภาสกรกุล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
91
สพ.ญ. ปทิตตา นรากรมังคลา รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
92
สพ.ญ. ปรีชญา  บุญชะนะ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
93
สพ.ญ. ปวิตรี  ไชยบุตร รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
94
สพ.ญ. ปัณณาสี อุบล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
95
สพ.ญ. ปัทมพร เหล็กกล้า รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
96
สพ.ญ. ปาณิศา สารฤทธิ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
97
สพ.ญ. ปิติกาญจน์ บำเพ็ญผล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
98
สพ.ญ. ปิยวรรณ อรรคฮาด รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
99
น.สพ. ปิยวัฒน์ สมบัติคีรีไพบูลย์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
100
สพ.ญ. ปิยะฉัตร บัวศรี รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
101
สพ.ญ. เปมิกา ดุลยประพันธ์ เข้าร่วม วันที่ 24 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา, รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
102
น.สพ. พชร บุญหลี รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
103
น.สพ. พนธกร กังวาลฤทธิไกร รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
104
สพ.ญ. พรทิภา  ฮาดวิเศษ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
105
สพ.ญ. พรเพ็ญ อินทพิบูลย์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
106
สพ.ญ. พรรณธิดา จิรศรัณยานนท์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
107
สพ.ญ. พรรณราย แก้วมณี รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
108
สพ.ญ. พรรณิกา โค้ววราวรรณ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
109
สพ.ญ. พรสวรรค์ เหลี่ยมไตร รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
110
สพ.ญ. พวงพรรณ พิทักษ์กิ่งทอง รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
111
น.สพ. พศวัต ตันเวทยานนท์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
112
สพ.ญ. พัชนันท์พร ไวทยะวณิช รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
113
สพ.ญ. พัชรพร บัวพก รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
114
สพ.ญ. พัชรินทร์ สืบสุข รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
115
สพ.ญ. พัชรินทร์ อัศวอุทัยสกุล เข้าร่วม วันที่ 24 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
116
สพ.ญ. พัทธวรรณ จุฑามณี รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24 มี.ค.2564
117
สพ.ญ. พิชญ์ชญารัชต์ วสุประสาท เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
118
น.สพ. พิบูลย์ กิจจานุกิจ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
119
สพ.ญ. พิมกาญจน์ ปัญญาชัย รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
120
สพ.ญ. พิมพ์พนิต  โชคลิขิตอำนวย รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
121
สพ.ญ. พิมพ์พนิตา จุลเจือธำรง รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
122
สพ.ญ. พิรญาณ์ วิชัยโน รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
123
สพ.ญ. พีรญา ชลวิมล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24 มี.ค.2564
124
ดร.น.สพ. พีรวิชญ์ สะอาดตา รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
125
สพ.ญ. พุฒิวัน วงศ์วิวัฒน์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
126
น.สพ. ภวินท์ชล อาภรณ์แก้ว รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
127
สพ.ญ. ภัคนุช บันสิทธิ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
128
น.สพ. ภัทร วิภาบุษบากร เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
129
น.สพ. ภัทรพงษ์  ประสงค์ทรัพย์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
130
สพ.ญ. ภาวินี กุลนานันท์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
131
น.สพ. ภาษิต กลับดี รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
132
น.สพ. ภูมิพิงค์ มณีประเสริฐ เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
133
สพ.ญ. มณิสรา ชุรินทรพรรณ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
134
สพ.ญ. มนสิชา นิจรัญ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
135
สพ.ญ. มนสิชา ภู่ชัย รับชมOnline ผ่านGoToWebinar 1 วัน
136
สพ.ญ. มัทนี คนตรง รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
137
สพ.ญ. มานา ผนิดรัตนากร รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
138
สพ.ญ. รวิกานต์ อินทร์ช่วย รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
139
สพ.ญ. ระพีพัฒน์ พัชรินทร์ศักดิ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
140
น.ส. รัชฎาภรณ์ จั่นชาวนา เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
141
สพ.ญ. รัตนา  จริยาพิพัฒน์กุล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
142
สพ.ญ. รัศมี ดอนต้อ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
143
สพ.ญ. ราชาวี พงศ์สุทธิยากร รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
144
สพ.ญ. ลภัสรดา อุทุมทอง รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
145
น.สพ. วตศม ศิริชุมชัย รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
146
สพ.ญ. วรัญญา ม่วงเขียว รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
147
สพ.ญ. วรินทร แสวงสิน รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
148
สพ.ญ. วรินทร์พร ศรีอภิพันธ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
149
สพ.ญ. วรินพิชชา อัครภักดีธรณ์ เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
150
สพ.ญ. วาทินี เถียรวิชิต เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
151
สพ.ญ. วิกานดา หวังอาษา รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
152
สพ.ญ. วิระวรรณ บรรจงกาลกุล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
153
สพ.ญ. วิรากร สาคร รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
154
สพ.ญ. วิสุทธิสา ทองทิพย์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
155
น.สพ. ศราวุธ คงเมฆ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
156
นาย ศิรชัช สุคันธชาติ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
157
น.สพ. ศิริโรจน์ หอธรรมรัตน์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
158
สพ.ญ. ศิริลดา ทองเกษม รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
159
น.สพ. ศุภกฤต ศิริเจริญกิจ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
160
น.สพ. ศุภณัฐ วิไลสกุลยง รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
161
น.สพ. ศุภสัณห์ กลิ่นมาลี รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
162
น.สพ. ศุภสิทธิ์  ศิลสังวรณ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
163
สพ.ญ. สรวงสรรพ์ แจ้งกิจ เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
164
นาย สรวิชญ์ ทรงสถิตย์เมธา รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
165
สพ.ญ. สรีนา แคมมิแลรี่ เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
166
น.สพ. สาทิศ คุ้มประเสริฐ เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
167
สพ.ญ. สาธิดา สัตยาอภิธาน รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
168
สพ.ญ. สิริพร ไทยถานันดร์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
169
สพ.ญ. สิริวิมล ทำการดี รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
170
น.สพ. สุขกฤษฏิ์ สีห์รา รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
171
น.สพ. สุทธิพงษ์ พงษ์ปิติธนโชค รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
172
สพ.ญ. สุธีรานันท์ พิพิธวณิชธรรม รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
173
สพ.ญ. สุพรรณพร ภิรมย์ไกรภักดิ์ เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
174
สพ.ญ. สุพัตรา ไกรประยูร รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
175
น.สพ. สุรชา เรืองจิรยศ เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
176
น.สพ. เสกฐชนม์ เพิ่มเยาว์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
177
สพ.ญ. เสาวลักษณ์ จอมวิเชียร เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
178
น.สพ. แสนภูมิ บุณยรัตน์ เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
179
สพ.ญ. หทัยชนก ใจกล้า รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
180
สพ.ญ. หทัยสิริ กือเจริญ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
181
สพ.ญ. อชิรญาณ์ กุมภาว์ เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
182
น.สพ. อธิพันธุ์ ตัณศลารักษ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
183
น.สพ. อนุพงษ์ จันทรสาขา รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
184
น.สพ. อนุสรณ์ เครือไม้ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
185
สพ.ญ. อนุสรา สายสะอาด รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
186
สพ.ญ. อมรรัตน์  สงค์ดำ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
187
สพ.ญ. อมรรัตน์ จิตประวัติ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
188
สพ.ญ. อมรรัตน์ อุ่นอมรชัยกุล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
189
น.ส. อรจิรา หมีทอง รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
190
สพ.ญ. อรฏิมา อัคโกศล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
191
สพ.ญ. อรณิชชา ศิริชุมชัย รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
192
สพ.ญ. อรนภา ธรรมสอน รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
193
น.สพ. อรรถพร จำเริญพานิช รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
194
น.สพ. อรรถพร จิตติเรืองเกียรติ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
195
น.สพ. อรรถวิทย์ ภูริวิมลชัย รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
196
สพ.ญ. อรวรรณ อังกุรวิโรจน์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
197
สพ.ญ. อรวี ไหมล้วน รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
198
สพ.ญ. อริสรา แสวงสิน รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
199
สพ.ญ. อลิษา ศุภผล เข้าร่วมวันที่ 24-25 มี.ค.2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
200
สพ.ญ. อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
201
น.สพ. อาคเนย์ ชินสุทธิ์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
202
น.สพ. อานนท์  วิไลรัตน์ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
203
สพ.ญ. อารยา งามเชิดตระกูล รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
204
สพ.ญ. อุษณากร พงษ์สง่างาน รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 24-25 มี.ค.2564
205
สพ.ญ. แฮะแล็น โซอี่ เคลซี่ รับชมOnline ผ่านGoToWebinar วันที่ 25 มี.ค.2564
       
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564