สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง  สอบราคาจ้างจัดทำระบบจัดการคลังข้อสอบและจัดการสอบแบบ Computer-based  

ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2564 เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำระบบฯ Computer-based.pdf

ดาวน์โหลด TOR จัดสอบระบบคอมพิวเตอร์.pdf