สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

เมื่อกล่าวถึงสัตวแพทยสภา "คำถาม"มากมายก็ตามมา คุณก็สามารถเป็น 1 ในผู้ที่จะเข้ามาตอบคำถามเหล่านี้ได้ ด้วยการสมัครเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี 2564-2567 "สัตวแพทยสภาต้องการคุณ" เปิดรับถึงวันศุกร์นี้เท่านั้น