สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

อย่าลืมแก้ไขข้อมูล E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านให้เป็นปัจจุบัน เพื่อไม่ให้พลาดการใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี 2564-2567 ผ่านระบบ E-Voting นะคะ