สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

กสม. ห่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในหลายมิติ ขอรัฐประกันสิทธิในสุขภาพและการดำรงชีพ – สังคมไม่ตีตราผู้ได้รับผลกระทบ