สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 21 ของศ.ศ.สพ.เรื่อง Updates on Canine and Feline Dermatology 2020

 

คลิกลงทะเบียน
ดาวน์โหลดกำหนดการ
ดาวน์โหลดแนะนำวิธีการลงทะเบียน
ดาวน์โหลดแนะนำวิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดใบ pay-in

      

 

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  สัตวแพทยสภา ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 21 ของศ.ศ.สพ.เรื่อง Updates on Canine and Feline Dermatology 2020

ปฏิเสธไม่ได้ว่า เคสโรคผิวหนังในน้องหมา น้องแมวที่มารพ.สัตว์หรือคลินิกทุกวันนี้ มีไม่น้อยเลย คุณหมอมีวิธีจัดการตรวจเคสได้อย่างถูกต้องหรือไม่ครับ

- วินิจฉัยอย่างไรให้เฉียบขาด rule in/ rule out อย่างไรให้พบสาเหตุ  เทคนิคต่างๆ ทำถูกต้องมากน้อยแค่ไหน จำเป็นต้องมีอุปกรณ์แพงๆ ติดคลินิกหรือไม่ ถ้าอยากวินิจฉัยถูก

- หมากัดกัน แมวกัดกัน แผลเปิด แผลถลอก แผลเน่า มีวิธีการจัดการแผลอย่างถูกต้องรึเปล่า? หมอทำให้แผลหาย หรือนานๆไปน้องหายเอง หรือที่แย่กว่านั้น เราไปทำให้แผลยิ่งหายช้าลงรึเปล่า? แล้วถ้าแผลไม่ยอมหาย มีอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ อะไรช่วยได้บ้าง 

- เวลามีเคสโรคผิวหนังเข้ามา บ้างก็คัน  บ้างก็แค่ขนร่วงแต่ไม่คัน  หมอเคยสับสนกันหรือไม่ ว่าจะไปต่ออย่างไรให้ถูกเป้าหมาย และนำไปสู่ความสำเร็จในการรักษา  เราต่างก็ทราบดีว่าเคสโรคผิวหนังต้องใช้เวลาในการรักษา จะเป็นการดีหรือไม่ หากรักษาได้ตรงจุด เจ้าของสบายใจ รักษามาถูกทาง  

 

กำหนดการจัดกิจกรรม 

- วันพฤหัสบดีที่ 1 ต.ค.2563

- 9.00-16.30น

- ณ ห้องทองฑีฆายุ ชั้น 4 สำนักงานสัตวแพทยสภา จ.นนทบุรี

 

09.00-10.30 น. Practical approach to diagnosing skin disease

อ.สพ.ญ.ดร.ศุฐฐิวีร์ เจิมประไพ

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

10.45-12.15 น. Wound management, make it right

สพ.ญ.มนัญญา ด่านพิทักษ์กุล (อว.สพ.ศัลยศาสตร์)

โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด

 

13.15-14.45 น. Managing the pruritic dogs and cats

อ.น.สพ.ชัยยศ  ธารรัตนะ

ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

15.00-16.30 น. Management of non-pruritic alopecia in dogs and cats

อ.สพ.ญ.มธุรวันต์  ทัฬหิกรณ์

(Diplomate of American College of Veterinary Dermatology)

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ค่าลงทะเบียน

>> 1,000บาทสำหรับผู้เรียนในห้อง

>> 500บาทสำหรับผู้ที่รับชมผ่านช่องทางOnline (Zoom)  (รับชมสดในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น)

 

โดยทั้ง 2 ช่องทาง จะได้รับ 6 หน่วยกิตเท่ากัน

 

หมายเหตุ

1. งานสัมมนาดังกล่าวทั้งสองช่องทางการรับชม จะแจกเอกสารประกอบการบรรยายเป็นไฟล์ PDF ล่วงหน้าเท่านั้น ผู้ที่มาร่วมงานสัมมนาที่สัตวแพทยสภากรุณาเตรียมอุปกรณ์เปิดอ่านมาในวันจัดกิจกรรม

2.  เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นการชำระเงินแล้วผู้สมัครเต็มจำนวน

3.  กรณีที่มีผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้องขอคืนเงิน และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 - 10 วัน

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (ในวันเปิดทำการ)
     -โทร.02-017-0700-8 กด 201,203,204 และ 205
     - LINE Official Account (search LINE ID)  : @vetcce 
     - Facebook fanpage : www.facebook.com/vetcce/

 

** เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. เป็นต้นไป ที่ www.vetcouncil.or.th เปิดรับจำนวนจำกัดทั้ง 2 ช่องทางครับ

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
ประเภทการเข้าร่วม
1
สพ.ญ. กรกช ศิริวิบูลย์ไชยกุล เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
2
น.สพ. กรณ์ธนัตถ์ สมรรถสินวณิช เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
3
น.สพ. ก่อเกียรติ ชีรคุปต์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
4
สพ.ญ. กอบกนก กวิศิลป์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
5
สพ.ญ. กัลยกร ไตรเจริญทิพย์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
6
น.สพ. กานต์ชนก ทองไทย รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
7
น.สพ. เกริกชัย ศิริข่วง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
8
น.สพ. เกรียงกมล เตไชยา รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
9
สพ.ญ. ขนิษฐา วิเศษสุข เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
10
สพ.ญ. จณัฐตา ชูเลื่อน รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
11
น.สพ. จักรกฤษณ์ หมื่นสุวรรณวดี เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
12
สพ.ญ. เจริญศรี  ชัยปลื้ม รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
13
สพ.ญ. ชญานิศ พัวสัมพันธ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
14
น.สพ. ชนิศ ลีธีระประเสริฐ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
15
น.สพ. ชาญวิทย์ สายแวว รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
16
สพ.ญ. ชิดชนก จินจุนทการ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
17
สพ.ญ. ชุติมณฑน์ ต่อสกุลศักดิ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
18
น.สพ. ญาณพงศ์ สุริยะจันทร์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
19
สพ.ญ. ฑิตยา ไชยวงศ์วัฒนะ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
20
น.สพ. ณภัทร บุญดาว รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
21
สพ.ญ. ณัฐนรี แรกเรียง รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
22
น.สพ. ณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
23
สพ.ญ. ณัฐรุจา นาวายนต์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
24
สพ.ญ. ณัฐวัณณ์ ศรีฟ้าวัฒนา รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
25
สพ.ญ. ณิชาพัฒน์ ทองมา รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
26
น.สพ. ทศพล พรมประไพ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
27
น.สพ. ธงชัย คณานุรักษ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
28
น.สพ. ธนกฤต ฉ่ำเอี่ยม รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
29
สพ.ญ. ธนวรรณ ประสาทไทย รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
30
น.สพ. ธรธรรณ์ เสนาใจ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
31
สพ.ญ. ธัญการณ์ รูปใหญ่ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
32
สพ.ญ. ธัญวรัตน์ จิ่วตั้น เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
33
สพ.ญ. ธันย์ชนก เพ็งอาทิตย์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
34
สพ.ญ. ธาริณ ธงธวัช รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
35
น.สพ. นพัฐกรณ์ ชุติดาภา รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
36
สพ.ญ. นภมณี ทิพยพรตกุล เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
37
น.สพ. นฤฐัถ สมศรีแก้ว รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
38
น.สพ. นัฏพงศ์ สวดประโคน รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
39
สพ.ญ. นิธิมา โชติรัตนพิทักษ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
40
น.สพ. นิภวิชญ์ การย์บรรจบ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
41
สพ.ญ. นุชจิรา โชติภัทรศรี รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
42
สพ.ญ. บุญฑริกานต์ วิทิตกรกุล รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
43
สพ.ญ. บุศย์รินทร์ พงษ์ศิลป์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
44
สพ.ญ. บูรณา ยงทวี รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
45
น.สพ. บูรพาพจน์ ทิพยพรตกุล เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
46
น.สพ. ปฏิญญา รัตนภักดี รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
47
สพ.ญ. ปทิตตา นรากรมังคลา รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
48
น.สพ. ปริญญา สร้อยทองคำ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
49
สพ.ญ. ปรียาภรณ์ เอี่ยมเจริญ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
50
สพ.ญ. ปวิตรี  ไชยบุตร รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
51
สพ.ญ. ปัณฑิตา เฉลิมวิภาส รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
52
สพ.ญ. ปัทมภัทร์ จงเจริญ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
53
สพ.ญ. ปิ่นนภา เดชกุมภัณฑ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
54
น.สพ. ปิยะชาติ เวียนหาผล เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
55
สพ.ญ. ปุณยนุช สุทธิกุล รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
56
สพ.ญ. เปมิกา อนันธิกุลชัย รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
57
สพ.ญ. เปรมวดี ยศอิ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
58
น.สพ. พงศ์ศิริ เนื้อไม้ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
59
สพ.ญ. พรพิชา คล้ายทิม รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
60
สพ.ญ. พรรณภา ทับเคลียว เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
61
น.สพ. พรรธวิตร จันทรามระ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
62
น.สพ. พรศักดิ์ ศิษย์ชัยชนะ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
63
สพ.ญ. พัชรี ท้วมพงษ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
64
สพ.ญ. พันทิวา ยึรัมย์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
65
สพ.ญ. พิชญา ดวงรัตน์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
66
สพ.ญ. พิชญาภา ชมแก้ว รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
67
สพ.ญ. พุฒิวัน วงศ์วิวัฒน์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
68
สพ.ญ. แพร พิกุลทอง รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
69
น.สพ. ภานุวัต ชารี รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
70
น.สพ. มนัยธร เสริบุตร รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
71
สพ.ญ. มะลิวัลย์ คะโยธา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
72
สพ.ญ. มินตราพร คงเตี้ย รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
73
สพ.ญ. เมทินี ผลแก้ว เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
74
น.สพ. รวินท์  จวงรัตน์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
75
น.สพ. รวิพล ศิริพิทยกุล เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
76
น.สพ. รักษิต สาริมาน รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
77
สพ.ญ. รัตนากร ชนะชัยวิรดา รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
78
น.สพ. ราชบัณฑิต บัณฑิตโกวิท เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
79
สพ.ญ. ลักขณา บวรธรรมทัศน์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
80
น.สพ. ลัทธวัฒน์ พินพันธะ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
81
น.สพ. วรปรัชญ์ วิชาชัย รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
82
สพ.ญ. วรพนิต สอนบ้านไผ่ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
83
สพ.ญ. วรรณรัตน์  รุประมาณ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
84
สพ.ญ. วราลี จันทวี รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
85
สพ.ญ. วศินี มีชัย รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
86
สพ.ญ. วัชรินทร์ โซ่วิจิตร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา
87
สพ.ญ. วิมลศิริ กิติพัฒนาวุฒิ  รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
88
สพ.ญ. วิลาสินี สุวรรณวงศ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
89
น.สพ. วิไลกร หมู่โสภิญ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
90
น.สพ. ศราวุฒิ กิ่งวาที เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
91
สพ.ญ. ศศินภา  เกินอาษา รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
92
สพ.ญ. ศิริพร เหรียญทอง รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
93
น.สพ. ศุภสัณห์ กลิ่นมาลี รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
94
น.สพ. ศุภสิทธิ์ ศีลสังวรณ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
95
สพ.ญ. ศุภัชญา สูตรสุวรรณ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
96
สพ.ญ. สโรชา ทิพยธนาพัฒน์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
97
สพ.ญ. สันต์ฤทัย ตันติธวัชชัยกุล  รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
98
น.สพ. สันติ ประหยัดสิน รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
99
สพ.ญ. สิตาภรณ์ สุขอนันตธรรม รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
100
น.สพ. สิทธา ใจเอ็นดู รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
101
สพ.ญ. สินีนารถ จันทรชาติ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
102
น.สพ. สุทธิเดช เทนอิสสระ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
103
สพ.ญ. สุพิชชา ฐิรวัฒนวงศ์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
104
สพ.ญ. สุภัทรา ครุครรชิต รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
105
สพ.ญ. สุวพร กิตตินรเศรษฐ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
106
น.สพ. แสนภูมิ บุณยรัตน์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
107
สพ.ญ. องค์พร รุจิรางกูร รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
108
น.สพ. อธิศักดิ์ อมรแก้ว รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
109
น.สพ. อภิชาติ จิรัฐิติกาลกิจ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
110
สพ.ญ. อภิรดี ตันซู้ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
111
สพ.ญ. อัญชิสา สุมังคละ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
112
สพ.ญ. อินทิพร เพ็งรัตน์ รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
113
สพ.ญ. อุษาโสม คงศรี รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
114
น.สพ. โอฬาร วงค์คม รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
115
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
116
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
117
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
118
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
119
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
120
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
121
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
122
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
123
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
124
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
125
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
126
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
127
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
128
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
129
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
130
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
131
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
132
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
133
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
134
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
135
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
136
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
137
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
138
  รอรายชื่อจาก บ.MSD รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
139
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
140
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
141
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
142
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานสัตวแพทยสภา (1,000 บาท)
143
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
144
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
145
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
146
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
147
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
148
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
149
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
150
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
151
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
152
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
153
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
154
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
155
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
156
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
157
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
158
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
159
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
160
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
161
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
162
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
163
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
164
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
165
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
166
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
167
  รอรายชื่อจาก บ.อีแลนโค รับชมOnline ผ่านโปรแกรม Zoom meeting (500 บาท)
       
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563