สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเรียกเก็บคืนโดยสมัครใจ ผลิตภัณฑ์วัคซีน POULVAC SE เลขทะเบียน 2F 46/56 (ฺB) รุ่นการผลิต 352309A

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร