สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 งานสัมมนาครั้งที่ 20 เรื่อง ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจให้ปลอดภัยและรวดเร็ว ep.4 

คลิกลงทะเบียน
ดาวน์โหลดกำหนดการ
ดาวน์โหลดแนะนำวิธีการลงทะเบียน
ดาวน์โหลดแนะนำวิธีการชำระเงิน
ดาวน์โหลดใบ pay-in

     ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 20 เรื่อง  "ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว Ep.4" 

เคยมั้ย..  ไม่กล้ารับเคสผ่าตัดทำหมันเพราะไม่มั่นใจ
เคยมั้ย..  ผ่าตัดทำหมันแบบลนลาน เพราะมีเคสอื่นนั่งรออยู่หน้าร้าน
เคยมั้ย..  ผ่าตัดเสร็จ กลับบ้านไปแล้ว แต่ไม่มั่นใจ กลัวผูกstumpไม่แน่น กลัวเอารังไข่ออกไม่หมด

ถ้าคุณหมอขาดความมั่นใจในการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวขนาดนี้ ขอเชิญมาเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 20 ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา

เรื่อง "ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว Ep.4"

วันอังคารที่ 25 – วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 
เวลา 09.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น สำนักงานสัตวแพทยสภา


วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563: ระดับ Basic
สำหรับสัตวแพทย์จบใหม่ หรือผู้ที่มีประสบการณ์การผ่าตัดทำหมันในระดับน้อย

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563: ระดับ Advance
สำหรับผู้ที่สามารถผ่าตัดทำหมันได้อย่างถูกต้อง แต่ต้องการความรวดเร็วและเรียนรู้เทคนิคพิเศษใหม่ๆ

(ช่วงเช้า บรรยาย ชั่วโมง หลังจากนั้น แบ่งกลุ่มย่อย ฝึกทำหมันกับวิทยากร งานนี้มีสุนัขและแมวมาให้ฝึกปฏิบัติกันอย่างทั่วถึง)

ค่าลงทะเบียน วันละ 2,000 บาท โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตสะสม หน่วยกิต ต่อการเข้าร่วม วัน สามารถเลือกลงวันเดียว หรือทั้งสองวันก็ได้

*** พิเศษ : ผู้ลงทะเบียนจะได้รับเสื้อสครับ (Scrub shirt) คนละ ตัว


รายละเอียดงานสัมมนา

Basic class เหมาะกับ
1. สัตวแพทย์ที่เพิ่งจบการศึกษา หรือสัตวแพทย์ที่อยู่ในสายงานอื่นๆ แต่เริ่มมาสนใจงานสาขาสัตว์เล็ก และยังขาดประสบการณ์ในการผ่าตัดทำหมัน
2. สัตวแพทย์ที่ไม่ค่อยได้ทำการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวและสนใจจะลองฝึกปฏิบัติ

Advance class เหมาะกับ
1. สัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์ที่ต้องการเรียนรู้เคล็ดลับการทำหมันอย่างถูกต้องปลอดภัยและใช้เวลาไม่นาน หรือสัตวแพทย์ที่ทำหมันมาโดยตลอดแต่ขาดความมั่นใจ
2. สัตวแพทย์ที่ทำหมันได้อย่างถูกต้อง แต่ต้องการแผลเล็กลง และใช้อุปกรณ์ Spay hook ช่วยในการผ่าตัด

งานสัมมนานี้เหมาะกับ
1. สัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์ที่ต้องการเรียนรู้เคล็ดลับการทำหมันอย่างถูกต้องปลอดภัยและใช้เวลาไม่นาน หรือสัตวแพทย์ที่ทำหมันมาโดยตลอดแต่ขาดความมั่นใจ
2. สัตวแพทย์ที่เพิ่งศึกษาจบและยังขาดความชำนาญในการฝึกปฏิบัติผ่าตัดทำหมัน
3. สัตวแพทย์ที่ไม่ค่อยได้ทำการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวและสนใจจะลองฝึกปฏิบัติ
4. สัตวแพทย์ที่อยู่ในสายงานด้านอื่น เช่น สัตว์ใหญ่ ผู้แทนยา วิชาการ ต้องการกลับมาทบทวนทักษะการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว

*** เปิดลงทะเบียนที่ www.vetcouncil.or.th ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค.2563 เป็นต้นไป

หมายเหตุ
·เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นการชำระเงินแล้วผู้สมัครเต็มจำนวน
·ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้อง และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 - 10 วัน

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (ในวันเปิดทำการ)
     -โทร.02-017-0700-8 กด 201,203,204 และ 205
     - LINE Official Account (search LINE ID)  : @vetcce 
     - Facebook fanpage : www.facebook.com/vetcce/

   

 ภาพแนะนำการลงทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
วันที่เข้าร่วม
1 น.สพ. คมกริช สุริเทศ   วันที่ 26 สิงหาคม 2563
2 สพ.ญ. จินดาวรรณ สุวรรณชัย วันที่ 25 สิงหาคม 2563  
3 สพ.ญ. ชนิดา นิลดี วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
4 สพ.ญ. ณัฏฐ์ธนัน แช่มชู วันที่ 25 สิงหาคม 2563  
5 สพ.ญ. ณัฏฐาพร ทาปศรี วันที่ 25 สิงหาคม 2563  
6 น.สพ. ณัฐพล พุฒเมือง วันที่ 25 สิงหาคม 2563  
7 สพ.ญ. ดิศยา โลหะเวช วันที่ 25 สิงหาคม 2563  
8 สพ.ญ. ธนารีย์ ภาณุพิจารย์   วันที่ 26 สิงหาคม 2563
9 สพ.ญ. ธันยพร เกียริติจิรปรียา วันที่ 25 สิงหาคม 2563  
10 น.สพ. นราธิป วรวัฒนธรรม   วันที่ 26 สิงหาคม 2563
11 สพ.ญ. ปวิภา  โยริยะโชติ   วันที่ 26 สิงหาคม 2563
12 สพ.ญ. ปิยสิริ สืบวงศ์ลี วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
13 สพ.ญ. ผกามาศ ศุขรุ่งเรือง   วันที่ 26 สิงหาคม 2563
14 น.สพ. พงศกรณ์ ไพรสิงห์ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
15 สพ.ญ. พิงค์รวี อนุจรพันธ์ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
16 สพ.ญ. พีรดา หิรัญกาญจน์   วันที่ 26 สิงหาคม 2563
17 สพ.ญ. ภรณ์ชนก ภาสบุตร วันที่ 25 สิงหาคม 2563  
18 สพ.ญ. ภัชทิชา  เสาวภาคย์พงษ์   วันที่ 26 สิงหาคม 2563
19 น.สพ. ภิญโญ พิทยจำรัส วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
20 น.สพ. ภูมิพิงค์ มณีประเสริฐ วันที่ 25 สิงหาคม 2563  
21 สพ.ญ. เมทิตา สัสดี   วันที่ 26 สิงหาคม 2563
22 น.สพ. วรปรัชญ์ วิชาชัย วันที่ 25 สิงหาคม 2563  
23 สพ.ญ. วิชญารัตน์ อิทธิไชยศานต์ วันที่ 25 สิงหาคม 2563  
24 น.สพ. วิไลกร หมุ่โสภิญ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
25 น.สพ. วุฒิชัย ทิพย์บำรุง    วันที่ 26 สิงหาคม 2563
26 สพ.ญ. ศรศิวรรณ์  ฐานมั่นคงธนิต วันที่ 25 สิงหาคม 2563  
27 สพ.ญ. ศลิษา พิมลบุตร วันที่ 25 สิงหาคม 2563  
28 สพ.ญ. ศิริพร เหรียญทอง วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
29 สพ.ญ. ศิวาพร พัฒนาสิทธิเสรี   วันที่ 26 สิงหาคม 2563
30 น.สพ. ศุภกฤต ศิริเจริญกิจ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
31 น.สพ. ศุภณัฐ ขุนราม วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
32 น.สพ. สยาม ทองคำ วันที่ 25 สิงหาคม 2563  
33 สพ.ญ. สิริพร นะเขิน วันที่ 25 สิงหาคม 2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
34 สพ.ญ. สุพิชชา รอดประชา   วันที่ 26 สิงหาคม 2563
35 น.สพ. เสวก เกียรติสมภพ วันที่ 25 สิงหาคม 2563  
36 สพ.ญ. อิศลักษณ์ โพธิอาสน์ วันที่ 25 สิงหาคม 2563  
อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563