สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 สั่งสือหนังสือเรื่อง "หลักการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์เลี้ยง" จัดพิมพ์โดย สัตวแพทยสภาหนังสือเรื่อง "หลักการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์เลี้ยง"  จัดพิมพ์โดย สัตวแพทยสภา 

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 มีจำนวน 109 หน้า พิมพ์กระดาษมันทั้งเล่ม ราคาขายเล่มละ 100 บาท 

สำหรับผู้ที่สนใจสั่งหนังสือทุกท่าน 

กรุณาชำระเงินก่อนแล้วจึงกรอกแบบฟอร์มสั่งหนังสือให้ชัดเจนและกดส่งข้อมูล โดยไม่ต้องถ่ายภาพหน้าจอมาแจ้งทางไลน์นี้อีก 

แบบฟอร์มสั่งหนังสือ  เข้าไปกรอกข้อมูล >> คลิกเพื่อกรอกข้อมูล https://forms.gle/yZ3mgkb8G9iqwhQQ9 

รายละเอียดวิธีการชำระเงิน ค่าหนังสือ หลักการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์เลี้ยง” (ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงิน.pdf)

ใบชำระเงิน (ดาวน์โหลด payinVET - สพ.สภ.(หนังสือใช้ยาฯ พิมพ์ครั้งที่ 2).pdf ) 

โดย Ref.1  คือเลขที่ใบอนุญาตฯ ติดกันทุกหลัก เช่น ถ้าเลขที่ใบอนุญาตฯ  01-9999/2499 จะได้เลข Ref.1 ได้ว่า  0199992499 หรือเลขที่บัตรประชาชน 13 หลักติดกัน

ส่วน Ref.2 (รหัสกิจกรรม) คือ 6200032 เท่านั้น

ค่าหนังสือราคาเล่มละ 100 บาท 

ค่าจัดส่งผ่าน Kerry Express เล่มละ 50 บาท

เมื่อสั่งหนังสือแล้ว จะดำเนินการส่งให้ไม่เกิน 10 วันทำการ