สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศเลื่อน งานสัมมนาครั้งที่ 20 เรื่อง "สภาสีฟ้าหม่นของคนอาวุโส"


ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศ.ศ.สพ. ให้เลื่อนกิจกรรมดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด