สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมมอบกระเช้า อวยพรปีใหม่ นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง

                เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สัตวแพทยสภา โดยผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม นายกสัตวแพทยสภา คณะกรรมการสัตวแพทยสภาและหัวหน้าสำนักงานฯ มอบกระเช้า อวยพรปีใหม่ นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง  พร้อมทั้งปรึกษาการปฏิบัติงานต่างๆของสัตวแพทยสภา