สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2563

  

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดประกาศศ.ศ.สพ.ที่5-2562(สพ.ชั้น2-2563).pdf     
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนสพ.ชั้น 2.pdf
ดาวน์โหลดใบ payinCCE.pdf
ดาวน์โหลดข้อมูลที่พัก.pdf
ดาวน์โหลดวิธีการชำระเงิน.pdf