สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ Life Begins wiht GHB ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)           เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา สัตวแพทยสภา โดยผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม นายกสัตวแพทยสภา ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ Life Begins wiht GHB ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) โดย คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธอส. เปิดสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสัตวแพทยสภา ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถยื่นเรื่องทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://bit.ly/2rrQ8XI