สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางด้านสัตวแพทย์สัตว์ปีก ระดับนานาชาติ 
งาน WVPAC 2019
(the 21st World Veterinary Poultry Association Congress)
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2562
ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา

โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรก  มีวิทยากรระดับโลก 19 คน มีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยมาเสนอผลงานจำนวนมาก

สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/wvpac2019/ คลิก