สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ"เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อยาสัตว์บางชนิดถูกยกระดับเป็น ยาควบคุมพิเศษ"

ภาพกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ"เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อยาสัตว์บางชนิดถูกยกระดับเป็น ยาควบคุมพิเศษ"
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ สำนักงานสัตวแพทยสภา