สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

เชิญชวนประชาชนพาสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวมาทำหมัน


เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การผ่าตัดทำหมันมีประสิทธิภาพ และเพื่อสวัสดิภาพของสัตว์เลี้ยง จึงขออนุญาตปิดรับลงทะเบียนทำหมันสุนัขและแมวในทุกช่องทาง ขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ


 
 
#เพื่อประโยชน์ของผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวฝากแชร์ต่อด้วยนะครับ

ตามที่ทาง ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ได้ดำเนินการจัดการสัมมนา เรื่อง ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจให้ปลอดภัยและรวดเร็ว Ep.3 ในระหว่างวันอังคารที่ 27 - วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา จ.นนทบุรีนั้น 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ได้ฝึกปฏิบัติผ่าตัดทำหมัน ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของวิทยากร นอกจากมีสุนัขและแมวที่มาจากแหล่งชุมชนจำนวนหนึ่งแล้ว ยังขอเปิดรับลงทะเบียนสุนัขและแมวจากประชาชนที่ต้องการทำหมันสัตว์เลี้ยง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อเป็นการคุมกำเนิดประชากรสัตว์ และลดปัญหาโรคทางระบบสืบพันธุ์ ทั้งนี้ มีข้อแนะนำดังนี้ครับ

1. ประชาชน บุคคลทั่วไป ผู้สนใจผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวของท่าน จะต้องพาสัตว์เลี้ยงมาทำหมันในวันที่ 27 หรือ 28 สิงหาคม 2562 วันใดก็ได้ เริ่มรับบัตรคิวเวลา 09.30น. (ต้องงดน้ำและงดอาหารเป็นเวลา 8-10 ชั่วโมง) 

โดยต้องลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงล่วงหน้า ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1.1 ลงทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา ถ.นครอินทร์ จ.นนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

1.2 ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ แบบฟอร์ม 
https://forms.gle/iy5osCHzuv7LqmGR7

2. สัตว์เลี้ยงที่เข้ารับการทำหมันต้องมีสุขภาพแข็งแรง โดยขอแนะนำให้ทำการตรวจเลือดล่วงหน้า อย่างน้อย 7-10 วันก่อนเข้ารับการผ่าตัดทำหมัน หากไม่ทำการตรวจเลือด จะไม่ทราบถึงภาวะการทำงานของตับและไต ความสมดุลของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด สัตว์เลี้ยงจะมีความเสี่ยงหากอยู่ในภาวะตับ ไต ผิดปกติ ทั้งนี้ หากสัตว์เลี้ยงที่ท่านนำมาทำหมัน มีความจำเป็นต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติมท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการทำหมัน 

3. ในวันที่ท่านพาสัตว์เลี้ยงมารับบัตรคิวทำหมัน เริ่มเวลา 09.30 ในวันที่ 27 และ 28 สิงหาคม 2562 ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่หน่วยงานราชการออกให้ มาเพื่อเป็นหลักฐานในการลงทะเบียน ยืนยันการเป็นเจ้าของสัตว์ และจะไม่ทอดทิ้งสัตว์ และท่านต้องเตรียมอุปกรณ์ควบคุมสัตว์ของท่านเองมาด้วย โดยสุนัขพันธุ์ใหญ่ใช้สายจูง สุนัขพันธุ์เล็กและแมวใส่ตะกร้า

--------------------------------------
หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 02-017-0700-8 กด 201
LINE ID: cce-vet
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ในวันและเวลาราชการ