สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ทุกห้อง

ภาพบรรยายกาศงานชั้น4


ชั้น 3 ห้องเตียงฯ

ชั้น 3 ห้องชัยฯ


ชั้น 1