สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ชั้น ๔

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
(เช้า-บ่าย) ชั้น ๔

Wet Vs. Dry: which eye you prefer
ผศ.สพ.ญ.ดร.นลินี ตันติวนิช

Corneal ulcer: make it not a worry
ศ.กิตติคุณ สพ.ญ. ปราณี ตันติวนิช

Diagnosis of alopecia in dogs and cats การวินิจฉัยภาวะขนร่วงในสุนัขและแมว
สพ.ญ.ลาวัลย์ หล้าสุพรม

Diagnosis and treatment of bacterial skin disease (แนวทางการวินิจฉัยและจัดการโรคผิวหนังติดเชื้อแบคทีเรีย)
อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ

Diagnosis and treatment of common allergic skin disease การวินิจฉัยและจัดการโรคภูมิแพ้ในสัตว์
อ.น.สพ.ชัยยศ ธารรัตนะ