สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ชั้น ๑

 

หัวข้อ:เกาะกระแสสังคม เรื่อง  การใช้กัญชาในทางการแพทย์และการสัตวแพทย์
นพ.สมนึก ศิริพานทอง
รศ. ดร.สพ.ญ.ศุภร ฟุ้งลัดดา

  -------------------------------------------------------------------------------------------

หัวข้อ:รู้รอบ..รอบรู้มะเร็งร้ายในสัตว์เลี้ยง
สพ.ญ.สิริภัทรา เนตรมัย เดชกัลยา -------------------------------------------------------------------------------------------

TOP3 มะเร็งร้ายทางคลินิก

สพ.ญ.ลลิตา สุวรรธนะ