สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

เรียน สมาชิก            

             กรณีสมาชิกที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์แล้วแต่ยังไม่ได้รับบัตรสมาชิก ขณะนี้ทางสัตวแพทยสภากำลังดำเนินการจัดทำบัตรสมาชิกใบใหม่ให้ (บัตร RFID สีทอง) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการจัดทำและจัดส่ง ตามตารางดังต่อไปนี้

ลำดับ

วันที่ออกบัตร(เดือน)

จัดส่งภายใน(เดือน)

1

เมษายน 2562

สิงหาคม 2562

2

พฤษภาคม 2562

กันยายน 2562

3

มิถุนายน 2562

ตุลาคม 2562

4

กรกฎาคม 2562

พฤศจิกายน 2562

 

                                                                                                                                  ข้อมูลวันที่ 070862