สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

แจ้งเวียน เรื่อง กำหนดให้ย้ายรถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดเอกสาร.pdf